Jak zakupić odpowiednią oponę?

Dopasowanie właściwej opony do roweru bardzo często może przysporzyć sporo problemów, które w niektórych przypadkach powodują wybranie niewłaściwego produktu. Skupić musimy się bowiem na kilku istotnych kwestiach, takich jak chociażby właściwe dobranie ogumienia do obręczy, a także prawidłowe odczytanie i zinterpretowanie oznaczeń znajdujących się na oponach.W przypadku tej drugiej kwestii, podkreślić należy fakt, iż w branży rowerowej możemy spotkać się z trzema standardami oznaczeń dotyczących rozmiarów opon.

Oznaczenia opon rowerowych

Pierwszy standard stosowany przez producentów opon określa ich rozmiar w calach. Wartość znajdująca się na początku związana jest ze średnicą opony i obręczy koła, druga zaś dotyczy szerokości. Oczywiście obie te wartości podawane są w calach.Przykładem może być więc rozmiar 26×2,1, który mówi nam, iż opona posiada 26 cali średnicy i 2,1 cala szerokości. Standard calowy stosowany jest zazwyczaj przy oznaczaniu opon standardowych, w przypadku wszelkich odchyleń od normy okazuje się, iż jest on nieco niedokładny, co w efekcie może doprowadzić do zakupu niewłaściwe opony.Zdecydowanie dokładniejszy w pomiarach jest tak zwany standard ETRTO, wywodzący się od Europejskiej Organizacji Technicznej do spraw Opon i Obręczy. Kierując się jego oznaczeniami możemy być bowiem pewni, iż zakupiona opona okaże się właściwa względem obręczy.Podobnie jak w przypadku standardu calowego, składa się on z dwóch liczb. Pamiętać należy jednak o tym, iż pierwsza z nich dotyczy szerokości ogumienia (podawanej w milimetrach), druga zaś określa tak zwaną średnicę realną. Standardowym rozmiarem ETRTO jest 23-622, który mówi nam, iż szerokość opony wyniesie 23 milimetry, natomiast średnica realna ma wartość 622.Zdecydowaną zaletą ETRTO jest jego dokładność. Nie zawiera on bowiem kilku wariantów konkretnych rozmiarów, określa wszystko w sposób precyzyjny.Ostatnim standardem jest system metryczny. Składa się on z dwóch liczb i jednej litery. Pierwsza wartość dotyczy orientacyjnej średnicy wewnętrznej, druga szerokości opony podanej w milimetrach. Litera odnosi się do wartości pierwszej, czyli średnicy i służy do sprecyzowania rozmiaru ogumienia. Na rynku spotkać można więc opony 600A i 600C, które będą inne. Standard metryczny jest nieco lepszy od systemu calowego, jednak nadal nie umywa się do ETRTO.

Dopasowanie opony do obręczy

Poza odpowiednim zinterpretowaniem oznaczeń na oponach, warto również wziąć pod uwagę budowę i rozmiar samej obręczy, co pozwoli nam lepiej dopasować do niej ogumienie.Kluczowa kwestią jest dobranie właściwej szerokości opony do szerokości obręczy. Jak pokazuje praktyka, istnieje pewny margines błędu, jaki możemy przyjąć przy sprawdzaniu obu wartości. Obręcz o szerokość 13 milimetrów będzie bowiem odpowiednia zarówno dla opon o szerokości 18, 20, 23, jak i 25 milimetrów. Jak to wygląda przy innych rozmiarach? •obręcz 15 mm – dopuszczalne opony 23, 25, 28 i 32 mm•obręcz 17 mm – dopuszczalne opony 25, 28, 32, 35, 37, 40, 44, 47, 50 mm•obręcz 19 mm – dopuszczalne opony 28, 32, 35, 37, 40, 44, 47, 50 mm•obręcz 21 mm – dopuszczalne opony 35, 37, 40, 44, 47, 50, 54, 57, 60, 62 mm•obręcz 23 mm – dopuszczalne opony 37, 40, 44, 47, 50, 54, 57, 60, 62 mm•obręcz 25 mm – dopuszczalne opony 44, 47, 50, 54, 57, 60, 62 mm•obręcz 27 mm – dopuszczalne opony 47, 50, 54, 57, 60, 62 mm•obręcz 29 mm – dopuszczalne opony 54, 57, 60, 62 mmOczywiście są to wartości domyślne, dlatego zawsze warto dokładnie sprawdzić, w jaki sposób opona zachowuje się w konkretnej obręczy. Ostatnim parametrem, na jaki powinniśmy zwrócić uwagę, jest wysokość opony.Pamiętajmy przy tym, iż ogumienie tylne z reguł powinno być mniejsze, gdyż ograniczają je przerzutki. Wszystko to sprawia, że warto kupować opony o wysokości podobnej do tej, jaką charakteryzowały się poprzednie produkty. Jeżeli chcemy jednak zdecydować się na inne rozwiązanie, powinniśmy ręcznie sprawdzić, czy wysokość opony na pewno będzie właściwa. W innym przypadku może ona bowiem ocierać się o przerzutki bądź hamulce, co oczywiście doprowadzi do jej zniszczenia.